Om:

Landsbyfadder

Vår visjon er å lever stabil elektrisitet for å styrke lokale økonomier og styrke samfunnene.

Vårt Arbeid:

5500 Mennesker Elektrifisert!

Vår Visjon er å gi fornybar, rimelig og stabil elektrisitet til samfunn i energifattige områder. Dette lyser opp liv og skaper økonomisk vekst. La oss sammen gjøre en forskjell!

Vår Historie

Bringe Strøm til Lokalsamfunn og Skaper Positive Endringer!

2013

Vi lanserte vi de første Solar Home Systemene etter grundig analyse og tett dialog med lokalsamfunnet. Dette trigget vår første produsentordre, og med norsk støtte ble systemene raskt utrullet lokalt.

2017

Sikret vi vellykket finansiering fra private og bedrifter for vår neste leveranse. Etter klar etterspørsel fra landsbyen, oppjusterte vi systemene fra 50W til robuste 300W.

2018

Vårt arbeid sørget for at 2,500 mennesker fikk tilgang til strøm, noe som revolusjonerte deres dagligliv. Dette nye energitilbudet fungerte også som katalysator for oppstart av lokale virksomheter.

2020

Ved utgangen av året hadde vi suksessfullt oppnådd vårt mål: 5500 mennesker har nå tilgang til elektrisitet. Takket være støtte fra norske partnere, har våre Solar Home Systemer bedret energitilgangen i lokale husholdninger.

2023

Våren 2023, etter utfordringer med Covid-19, påbegynte vi prosjektering av SolarPowerHub. Med støtte fra investorer og donasjoner, sikter vi mot full finansiering og utplassering i 2024.

Om Oss

Landsbyfadder opererer som en non profitt organisasjon støttet av private donorer, næringslivet, bedrifter, og andre organisasjoner. Vårt mål er å styrke underprivilegerte samfunn gjennom å gi tilgang til grønn energi, og vi arbeider for å fremme selvstendig næringsvirksomhet, entreprenørskap, styrke skoler, husholdninger og landbruk. Samarbeidet fokuserer på implementering av innovative løsninger for bærekraftig utvikling, med en fellesskapsdrevet tilnærming og vekst.